Privacy Policy

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Buna ziua si bine v-am gasit pe pagina noastra cu informatii privind prelucrarea datelor personale. Acest document explica modalitatile in care CASA DE PENSII A CULTULUI CRESTIN BAPTIST, cu sediul in Bucuresti, Str. Dambovita nr. 9-11, sector 6, Cod Unic de Inregistrare 9198662, colecteaza, prelucreaza si stocheaza datele personale ale persoanelor fizice.

Protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru noi si ne dorim ca dumneavoastra sa fiti informat corespunzator cu privire la modul si scopurile in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care constatati orice erori intervenite in furnizarea datelor cu caracter personal care va privesc, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate in prezentul document.

1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Casa de Pensii cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de catre Casa de Pensii in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stocheaza de catre Casa de Pensii pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

1.5.  Casa de Pensii a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala, precum si cu privire la stergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate.

2. Categoriile de date, scopul utilizarii datelor cu caracter personal si temeiul legal

2.1. Datele cu caracter personal la care se face referire in prezentul document sunt:

a. nume, prenume,
b. sexul
c. data și locul nașterii
d. cetățenia
e. semnătura
f. numărul dosarului de pensie
g. numărul deciziei de pensie
h. telefon/fax
i. adresă de domiciliu/reședință/corespondență
j. adresă e-mail
k. date din acte de stare civilă
l. situție familială
m. situație militară
n. profesie
o. loc de muncă
p. formare profesională – diplome, studii
q. Date bancare.
r. Venituri asigurate în alte sisteme de asigurări sociale.

2.2. Casa de Pensii va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite de dumneavoastra in urmatoarele scopuri:

– Acordarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale contribuabililor sistemului propriu de pensii: pensia pentru limita de vârsta / anticipată / anticipată parțial, pensia de invaliditate, pensia de urmaș, ajutor de deces, indemnizații reparatorii și alte drepturi strabilite conform Regulamentului de Organizare si funcționare a CPA a CCBR.

– Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual și a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

2.3.    Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă:

– prelucrarea în vederea încheierii și executării contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR).

– conformarea cu obligațiile legale (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR).

– interesul legitim (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

2.4. Datele personale sunt destinate utilizarii  eclusive de catre Casa de Pensii si acestea nu vor fi vandute catre terti.

3. Masuri de securitate a datelor personale prelucrate

3.1. Prezentul document stabileste masuri tehnice si organizatorice implementate de Casa de Pensii, pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la confidentialitatea si securitatea prelucrarilor efectuate in cadrul activitatii sale.

3.2. Casa de Pensii a adoptat masuri de securitate fizica, electronica si manageriala pentru protejarea si asigurarea informatiilor pe care le colectam si procesam impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

3.3. Retineti insa ca din pacate, nici o transmisie de date nu este garantata 100% sigura.

3.4. Daca aveti banuiala ca confidentialitatea datelor dvs. a fost incalcata, va rugam sa ne contactati imediat la email cpaccb@gmail.com.

3.5. Pentru indeplinirea prevederilor legale aferente si in vederea satisfacerii cerintelor pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor, Casa de Pensii a elaborat si implementat masuri organizatorice si tehnice orientate pe anumite directii de actiune:

– Identificarea si autentificarea utilizatorului;
– Tipul de acces;
– Colectarea datelor;
– Executia copiilor de siguranta;
– Instruirea personalului;

4. Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

4.1. Datele personale prelucrate pentru prestarea serviciilor conform obiectului de activitate (dosar de pensie/asigurări sociale), sunt păstrate până la decesul ultimului titular al drepturilor.

5. Drepturile dvs. legale

5.1. Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. Casa de Pensii va va respecta drepturile individuale si se va ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.
Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:

– contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi trebuie sa verificam exactitatea,
– prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal,
– nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau
– va opuneti prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate fata de ale dvs.

Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la dvs si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la noi, gratuit, continand datele cu caracter personal pe care le detinem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ati putea solicita.
Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteti solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dvs.
Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:

– datele dvs personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate in alt mod;
– aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executati acest drept de obiectie la prelucrare;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara

– in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi;
– in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
– pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.

– Dreptul de opozitie: Ati putea obiecta – in orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorita situatiei dvs. speciale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti. In acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.
Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor in tara in care locuiti sau unde a avut loc presupusa incalcare.

Va rugam sa retineti:

– Perioada de timp: Vom incerca sa indeplinim cererea in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii.
– Restrictionarea accesului: In anumite situatii, este posibil sa nu putem sa va acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Daca vom refuza solicitarea dvs. de acces, va vom informa cu privire la motivul refuzului.
– Imposibilitatea identificarii: In unele cazuri, este posibil sa nu putem sa va cautam datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate in cererea dumneavoastra.

In astfel de cazuri, in care nu va putem identifica precum persoana vizata, nu suntem in masura sa dam curs solicitarii dvs. de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune, daca nu furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea dumneavoastra.

– Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a va exercita drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de email cpaccb@gmail.com.

6. Dezvaluirea datelor cu caracter personal catre terti

6.1. Informatiile dvs. pot fi impartasite cu companii terte ce au statut de furnizor al Casei de Pensii.

6.2. Acolo unde este necesar, vom insarcina alte companii si persoane fizice sa indeplineasca anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, in numele nostru. Putem, de exemplu, sa furnizam, date cu caracter personal catre contractori sau parteneri pentru gazduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a va trimite informatii pe care le-ati solicitat. Vom partaja sau pune la dispozitie furnizorilor externi de servicii acele informatii, in masura necesara, pentru a procesa solicitarile dumneavoastra.

7. Organismele publice

7.1. Vom dezvalui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, daca acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va raspunde solicitarilor din partea instantelor judecatoresti, organelor de aplicare a legii, agentiilor de reglementare si altor autoritati publice si oficiale, care pot include astfel de autoritati si din afara tarii de resedinta.

8. Contact

8.1. Pentru solicitari sau intrebari cu privire la prezentul document, va rugam sa va adresati Societatii la adresa de e-mail cpaccb@gmail.com.

Legaturi