Cote contribuții

In baza prevederilor art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010,  art. 296 indice 18 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal, precum si a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2015, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

  • 26,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator şi angajati, din care 10,5% datorata de angajati şi 15,8% datorata de angajatori;
  • 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
  • 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator. 

In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta este inclusa si cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Nivelul minim al venitului lunar de asigurare inscris in declaratia de asigurare sociala este de 975 lei.

Venitul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015 este de 2415 lei.

Legaturi