Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/rcas3353/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Bilete tratament | Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Baptist

Bilete tratament

METODOLOGIA DECONTĂRII CHELTUIELILOR (BILETELOR)

DE TRATAMENT DE CĂTRE CASA DE PENSII ȘI AJUTOARE

A CULTULUI CREȘTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA (CPA)

PENTRU PENSIONARII ȘI ASIGURAȚII CPA

PREAMBUL

Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Baptist din România (prescurtat CPA) în acord cu Regulamentul (statutul)său de funcționare şi cu legislația de asigurări sociale în vigoare, elaboreaza prezentele norme metodologice în vederea stabilirii și respectării criteriilor de decontare a cheltuielilor (biletelor) de tratament balnear pentru pensionarii și asigurații CPA.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, a recuperării capacității de muncă, a refacerii sănătății și reabilitării profesionale, pensionarii și asigurații sistemului propriu de asigurări sociale a cultului pot beneficia de tratament balnear, altul decât cel care potrivit legii, este suportat de la asigurările sociale de sănătate.

Pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor de tratament solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să aibă calitatea de pensionar sau asigurat al sistemului de asigurări sociale a cultului;
 2. Să facă dovada existenței unei afecțiuni care necesită tratament balnear, dupa caz.

CAPITOLUL I

FELUL DECONTĂRILOR

Decontarea cheltuielilor de tratament balnear poate fi:

 1. Integrala
 2. Cu suportarea unei contribuții individuale

      a)  Persoanele care pot beneficia  de decontare integrala a  cheltuielilor de tratament balnear in limita fondului alocat, sunt :

 • Pensionarii de invaliditate cărora li s-a prescris tratament balnear prin program individual de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale pot beneficia de tratament balnear și reabilitare profesională, în limita fondului alocat, pentru un sejur de pana la 18 zile.
 • Pensionarii sistemului cultic care suferă de afecțiuni pentru care medicul de familie sau medicul curant le-a recomandat tratament balnear, pentru un sejur de pana la 12 zile.
 • Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile pot benficia de tratament balnear și reabilitare profesională, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, în limita fondului alocat.
 • Persoanele beneficiare ale drepturilor stabilite în baza Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor dreptruri persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 și în temeiul dispozitie OUG  214/1999; persoanele beneficiare a drepturilor stabilite în baza prevederilor OG 105/1999 și cele ale  căror drepturi au fost stabilite în baza prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea O.G. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonierat; precum și persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea 49/1999 privind pensiile IOVR; și cele ale căror drepturi sunt stabilete prin Legea 448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap.

– In cazul pensionarilor decontarea se va face tinand cont de vechimea in cadrul cultului dupa cum urmeaza:

 • Pana in 5 ani – 20%
 • Intre 5-10 ani – 30%
 • Intre 10-20 ani – 50%
 • Intre 20-30 ani – 75 %
 • Peste 30 ani – 100%

din valoarea facturii, fără a depași cuantumul stabilit în anul respectiv, similar valorilor folosite în sistemul public de asigurari sociale.

 1. Persoanele care pot beneficia de decontarea cheltuielilor de tratament balnear in limita fondului alocat cu suportarea unei contribuții individuale, sunt :
 • Asigurații sistemului cultic încadrați cu contract individual de muncă care au un stagiu de cotizare in sistemul cultic de minim 5 ani.
 • Soții sau soțiile asiguraților sau pensionarilor care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu, dar sufera de anumite afecțiuni pentru care au recomandarea medicului de familie sau a medicului curant.
 • Însoțitorul pensionarului de invaliditate de gradul I,  numai dacă îl însoțește pe acesta la tratamentul balnear.
 • In cazul asiguraţilor decontarea se va face tinand cont de vechimea in cadrul cultului dupa cum urmeaza:
 • Până în 10 ani – 20%
 • Între 10-15 ani – 30%
 • Între 15-20 ani – 40 %
 • Peste 20 ani – 50%

din valoarea facturii, fără a depași cuantumul stabilit în anul respectiv, similar valorilor folosite în sistemul public de asigurari sociale.

CAPITOLUL II

ALTE CONDIȚII PENTRU APROBAREA DECONTĂRILOR

CHELTUIELILOR DE TRATAMENT BALNEAR

Pentru toate cazurile de decontare integrala, valoarea totala nu poate depasi cuantumul stabilit in anul respectiv,  similar valorilor folosite în sistemului public de asigurari sociale.

Cererile pentru decontarea cheltuielilor de tratament se vor depune de către solicitanți la CPA. Cererile vor fi onorate în ordinea depunerii lor până la limita fondului alocat prin buget.

Dosarul va cuprinde:

 • Cerere de acordare a decontării;
 • Adeverința din care să rezulte că solicitantul se află în incapacitate temporara de muncă pe  o perioadă mai mare de 90 de zile sau acte justificative în cazul în care incapacitatea temporară de muncă se datorează în exclusivitate unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
 • Recomandare medicală, pentru tratament de recuperare – reabilitare, eliberată de medicul de familie sau medicul curant pentru afecțiunea care necesită tratament balnear sau după caz program individual de recuperare întocmit de către medicul de familie sau medicul curant, dupa caz.

Pentru însoțitorul invalidului de gradul 1 se va adăuga  o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că el, însoțitorul este cel desemnat legal să-l însoțească la tratament.

Pentru soții sau soțiile asiguraților sau pensionarilor (care nu se încadrează în categoria pensionarilor sau asiguraților) si care nu obtin nici un fel de venituri se va adauga declarația pe proprie răspundere din care rezultă că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat și nu obține venituri.

CAPITOLUL III

 1.     STABILIREA CONTRIBUȚIEI INDIVIDUALE

Asiguraţii angajati, precum si celelalte categorii prevazute la capitolul II,  pot beneficia în limita fondului aprobat de CPA, de o decontare de 50 %  din valoarea totala a cheltuielilor, dar nu mai mult de plafonul maxim stabilit in anul respectiv similar valorilor folosite in sistemul public de asigurari sociale.

 1.     MODALITATI DE DECONTARE

Decontarea cheltuielilor se poate efectua la inceputul perioadei, pe parcursul perioadei, precum si la sfarsitul perioadei sejurului, in baza facturii proforme  sau a facturii finale, emisa de unitatea prestatoare.

Cand decontarea se efectueaza in baza facturii proforme, beneficiarul sejurului, va transmite la CPA, factura finală.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Soții/soțiile persoanelor solicitante a decontării datorează aceeași contribuție cu cea a titularului.

În cazul copiilor beneficiari ai pensiei de urmaș, contribuția individuală este 50% din valoarea totala a cheltuielilor.

În cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare, cuantumul  contribuției este identic cu cel prevăzut pentru asigurații angajaţi.

CPA va ține un registru numerotat privind înregistrarea cronologică a cererilor de decontare.

Normele metodologice în forma actuală au fost prezentate  Comitetului de Conducere, a C.P.A.  in ședința  din data de 07.12.2011, si avizate de către Consiliul Uniunii în ședința din 29 februarie 2012 și aprobate de către Conferința Națională a Cultului din 29-30 martie 2012.

Legaturi