Ajutor deces

Art.80 Ajutorul de deces se acordă de către C.P.A. la cererea persoanei îndreptăţite pe bază de certificat de deces prezentat la C.P.A. în original, în situaţia:

    • decesului pensionarului;
    • decesului asiguratului;
    • decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea asiguratului sau al pensionarului (şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale).

Ajutorul de deces se achită în termeni de 24 de ore de la solicitare şi se suportă din bugetul asigurărilor sociale ale sistemului propriu, pentru situaţiile prevăzute în articolul precedent.

Art.81 Cuantumul ajutorului de deces este cel stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, în materie.

Art.82 Este considerată persoană îndreptăţită pentru a beneficia de ajutorul de deces, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea pensionarului, asiguratului  şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces stabilit prin legislaţia în vigoare.

Se consideră membru de familie:

a. soţul;

b. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă indiferent de vârstă dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Legaturi